Nyheder

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling er afholdt d. 14.3.2013. Mødereferat er udsendt.
Ekstraordinær generalforsamling er afholdt d 21.7. Mødereferat er udsendt.
På den ekstraordinære generalforsamling blev det enstemmigt vedtaget at gennemføre det foreslåede tiltag vedr. isolering mellem kælder og stueetage.
Dette arbejde forventes gennemført i 3. kvartal 2013.

Oprettet d. 20.8.2013

 

Arbejdsdag
Arbejdsdagen er afholdt som sædvanlig sidste lørdag i maj dvs. d. 25.5.

Oprettet d. 20.8.2013

 

Udskiftning af dør i kælder
Som vedtaget på generalforsamling vil kælderdøren ind til cykelkælderen blive udskiftet med en ståldør.
Dette arbejde forventes gennemført i 3. kvartal 2013.

Oprettet d. 20.8.2013

 

Reparation af hoveddør
Dette arbejde forventes gennemført i 3. kvartal 2013.

Oprettet d. 20.8.2013

 

Skraldesug
Arbejdet med skraldesuget er afsluttet og byggelånet skal endeligt lukkes i august 2013.
Ejerforenings medlemmer kan vælge om de vil indbetale egen andel (efter fordelingstal) eller deltage i lånet og betale ydelse via fællesudgifter.
Brev om dette er fremsendt.

Oprettet d. 20.8.2013

 


 

 

Link til gamle nyheder